Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
278843
Liczba kart ważnych
140041
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
118
Liczba głosów ważnych
139063
Liczba głosów nieważnych
978

Wynik kandydata w regionie

0.60 %
0.60 %
0.60 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
046101 Bydgoszcz 278843 139063 830
0.60 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl