Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37859
Liczba kart ważnych
16676
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
16554
Liczba głosów nieważnych
122

Wynik kandydata w regionie

1.95 %
1.33 %
1.50 %
1.67 %
1.84 %
2.01 %
2.19 %
2.36 %
2.53 %
2.70 %
2.87 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
041606 Tuchola 15987 7165 108
1.51 %
041603 Kęsowo 3552 1413 43
3.04 %
041604 Lubiewo 4571 2051 35
1.71 %
041605 Śliwice 4355 2037 27
1.33 %
041601 Cekcyn 5258 2138 65
3.04 %
041602 Gostycyn 4136 1750 44
2.51 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl