Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35508
Liczba kart ważnych
13532
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
13436
Liczba głosów nieważnych
96

Wynik kandydata w regionie

1.91 %
0.90 %
1.10 %
1.31 %
1.51 %
1.72 %
1.92 %
2.12 %
2.33 %
2.53 %
2.74 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
041203 Rogowo 3869 1227 36
2.93 %
041205 Skrwilno 4854 1770 52
2.94 %
041202 Brzuze 4318 1457 40
2.75 %
041204 Rypin 5920 2013 50
2.48 %
041201 Rypin 13242 5792 52
0.90 %
041206 Wąpielsk 3305 1177 26
2.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl