Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52627
Liczba kart ważnych
19816
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
19642
Liczba głosów nieważnych
174

Wynik kandydata w regionie

3.85 %
1.69 %
2.22 %
2.76 %
3.29 %
3.83 %
4.36 %
4.89 %
5.43 %
5.96 %
6.50 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
040801 Lipno 11540 4789 81
1.69 %
040802 Bobrowniki 2459 939 66
7.03 %
040806 Lipno 9192 3100 162
5.23 %
040807 Skępe 6058 2395 55
2.30 %
040809 Wielgie 5281 1913 112
5.85 %
040804 Dobrzyń nad Wisłą 6324 2261 67
2.96 %
040808 Tłuchowo 3645 1319 58
4.40 %
040803 Chrostkowo 2417 802 38
4.74 %
040805 Kikół 5711 2124 117
5.51 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl