Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3222
Liczba kart ważnych
1286
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2
Liczba głosów ważnych
1279
Liczba głosów nieważnych
7

Wynik kandydata w regionie

2.66 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
040605 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PROMIEŃ"
Szembruk
86-318 Rogóźno
1 988 365 8
2.19%
040605 Gminny Ośrodek Kultury
Rogóźno
86-318 Rogóźno
2 1195 528 22
4.17%
040605 Szkoła Podstawowa
Białochowo
86-318 Rogóźno
3 611 195 1
0.51%
040605 Świetlica wiejska
Rogóźno-Zamek
86-318 Rogóźno
4 428 191 3
1.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl