Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
86094
Liczba kart ważnych
39606
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
11
Liczba głosów ważnych
39295
Liczba głosów nieważnych
311

Wynik kandydata w regionie

1.02 %
0.68 %
0.79 %
0.90 %
1.01 %
1.12 %
1.24 %
1.35 %
1.46 %
1.57 %
1.68 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
040303 Dobrcz 8486 3741 59
1.58 %
040304 Koronowo 19375 7697 71
0.92 %
040308 Solec Kujawski 12819 5955 52
0.87 %
040302 Dąbrowa Chełmińska 6207 2477 32
1.29 %
040301 Białe Błota 14580 7522 64
0.85 %
040305 Nowa Wieś Wielka 7470 3212 22
0.68 %
040306 Osielsko 9391 5286 39
0.74 %
040307 Sicienko 7766 3405 61
1.79 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl