Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60819
Liczba kart ważnych
26303
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
26048
Liczba głosów nieważnych
255

Wynik kandydata w regionie

2.03 %
0.67 %
1.10 %
1.52 %
1.95 %
2.37 %
2.80 %
3.22 %
3.65 %
4.07 %
4.50 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
040202 Bobrowo 5062 2064 72
3.49 %
040205 Górzno 3199 1313 35
2.67 %
040207 Jabłonowo Pomorskie 7169 2698 75
2.78 %
040208 Osiek 3239 1171 35
2.99 %
040209 Świedziebnia 4175 1566 77
4.92 %
040204 Brzozie 2927 1262 39
3.09 %
040206 Bartniczka 3660 1492 37
2.48 %
040201 Brodnica 21539 10284 69
0.67 %
040210 Zbiczno 3886 1720 46
2.67 %
040203 Brodnica 5963 2478 45
1.82 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl