Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1142294
Liczba wydanych kart
480066

Frekwencja w regionie

42.03 %
35.44 %
37.19 %
38.95 %
40.70 %
42.45 %
44.21 %
45.96 %
47.71 %
49.46 %
51.22 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 46051 17021
36.96 %
2805 ełcki 68396 26637
38.95 %
2806 giżycki 46310 18881
40.77 %
2807 iławski 73488 31470
42.82 %
2808 kętrzyński 52962 20086
37.93 %
2809 lidzbarski 33970 13637
40.14 %
2810 mrągowski 40507 17008
41.99 %
2811 nidzicki 26715 10355
38.76 %
2812 nowomiejski 34472 14758
42.81 %
2813 olecki 27151 10350
38.12 %
2814 olsztyński 97620 40745
41.74 %
2816 piski 45720 18088
39.56 %
2815 ostródzki 84256 33390
39.63 %
2817 szczycieński 56805 23551
41.46 %
2818 gołdapski 21827 7779
35.64 %
2819 węgorzewski 19168 6794
35.44 %
2861 Elbląg 95674 44122
46.12 %
2862 Olsztyn 134733 71365
52.97 %
2801 bartoszycki 49461 19386
39.19 %
2802 braniewski 34421 13477
39.15 %
2803 działdowski 52587 21166
40.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl