Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba wydanych kart
479670

Frekwencja w regionie

46.33 %
36.13 %
38.00 %
39.87 %
41.74 %
43.61 %
45.49 %
47.36 %
49.23 %
51.10 %
52.97 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 61777 27580
44.64 %
2602 jędrzejowski 71537 31756
44.39 %
2603 kazimierski 29103 10514
36.13 %
2604 kielecki 166341 80589
48.45 %
2613 włoszczowski 37967 18191
47.91 %
2661 Kielce 160675 88116
54.84 %
2611 starachowicki 76072 34706
45.62 %
2612 staszowski 60312 25994
43.10 %
2605 konecki 68923 30862
44.78 %
2606 opatowski 44955 20172
44.87 %
2607 ostrowiecki 92756 38489
41.49 %
2610 skarżyski 64641 29956
46.34 %
2608 pińczowski 34323 14285
41.62 %
2609 sandomierski 65921 28460
43.17 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl