Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3642797
Liczba wydanych kart
1816714

Frekwencja w regionie

49.87 %
40.74 %
42.32 %
43.90 %
45.47 %
47.05 %
48.63 %
50.21 %
51.79 %
53.36 %
54.94 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl