Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1701228
Liczba wydanych kart
842713

Frekwencja w regionie

49.54 %
40.94 %
42.50 %
44.06 %
45.61 %
47.17 %
48.73 %
50.29 %
51.85 %
53.40 %
54.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl