Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
4391167
Liczba wydanych kart
2411208

Frekwencja w regionie

54.91 %
38.83 %
41.05 %
43.27 %
45.48 %
47.70 %
49.92 %
52.14 %
54.36 %
56.57 %
58.79 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1410 łosicki 26273 12480
47.50 %
1414 nowodworski 62866 29616
47.11 %
1415 ostrołęcki 70004 30413
43.44 %
1416 ostrowski 59931 28308
47.23 %
1417 otwocki 96422 55984
58.06 %
1418 piaseczyński 130113 74751
57.45 %
1419 płocki 88309 37449
42.41 %
1420 płoński 71214 28310
39.75 %
1421 pruszkowski 123735 72921
58.93 %
1422 przasnyski 42210 18163
43.03 %
1423 przysuski 35403 17126
48.37 %
1412 miński 117099 62710
53.55 %
1413 mławski 58687 24996
42.59 %
1424 pułtuski 41234 18835
45.68 %
1425 radomski 119333 55763
46.73 %
1426 siedlecki 64991 32315
49.72 %
1427 sierpecki 42637 17253
40.46 %
1429 sokołowski 45945 23576
51.31 %
1428 sochaczewski 67688 31638
46.74 %
1430 szydłowiecki 32373 14218
43.92 %
1432 warszawski zachodni 85753 49280
57.47 %
1433 węgrowski 54645 26437
48.38 %
1401 białobrzeski 27073 12393
45.78 %
1402 ciechanowski 72787 31884
43.80 %
1403 garwoliński 85717 45201
52.73 %
1404 gostyniński 38031 16006
42.09 %
1405 grodziski 69239 38700
55.89 %
1406 grójecki 79611 39036
49.03 %
1407 kozienicki 51307 24083
46.94 %
1436 zwoleński 29876 12856
43.03 %
1408 legionowski 85742 48200
56.22 %
1409 lipski 29575 11603
39.23 %
1434 wołomiński 175627 95375
54.31 %
1435 wyszkowski 58438 28826
49.33 %
1437 żuromiński 32393 12578
38.83 %
1411 makowski 37384 16947
45.33 %
1463 Radom 171146 88864
51.92 %
1438 żyrardowski 59883 29290
48.91 %
1461 Ostrołęka 41941 21950
52.34 %
1465 Warszawa 1353226 825605
61.01 %
1464 Siedlce 60865 33481
55.01 %
1462 Płock 98320 50299
51.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl