Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1736871
Liczba wydanych kart
843359

Frekwencja w regionie

48.56 %
39.85 %
41.44 %
43.02 %
44.61 %
46.19 %
47.78 %
49.37 %
50.95 %
52.54 %
54.12 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl