Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2318178
Liczba wydanych kart
1102460

Frekwencja w regionie

47.56 %
37.98 %
39.70 %
41.43 %
43.15 %
44.87 %
46.60 %
48.32 %
50.04 %
51.76 %
53.49 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl