Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. z 2015 r., poz. 253

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(M.P. z dnia 5 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Informacja w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać sporządzone w druku czarno-białym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl