Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Dane statystyczne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 22 maja 2015 r.

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
10 MAJA 2015 R.
DANE STATYSTYCZNE wg stanu na dzień 22 maja 2015 r. godz. 10.00
Liczba wyborców 30 634 972
w tym: liczba wyborców za granicą 253 665
Liczba obwodów głosowania ogółem 27 817
w tym:  
liczba obwodów za granicą 229 (87 krajów)
liczba obwodów na polskich statkach morskich 2
Liczba obwodów powszechnych 25 957
Liczba obwodów odrębnych 1 629
w tym:  
domy pomocy społecznej 602
szpitale 820
areszty śledcze, zakłady karne 194
domy studenckie 13
Liczba obwodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 491
Liczba obwodów do głosowania korespondencyjnego w kraju 10 491
Liczba obwodów do głosowania korespondencyjnego za granicą 130
Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa 9 199
Liczba wyborców, którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania 251 242
Liczba wysłanych pakietów wyborczych ogółem: 57 405
Liczba wysłanych pakietów wyborczych w kraju 12 971
Liczba wysłanych pakietów wyborczych za granicą 44 434
Liczba osób skreślonych ze spisu wyborców 648 135
Liczba osób dopisanych do spisu wyborców 219 461

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl