Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia w sprawie podawania imion kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wykazie obywateli udzielających poparcia dla zgłoszenia kandydata

ZPOW-603-24/15

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

 

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-603-24/15

Wyjaśnienia w sprawie podawania imion kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wykazie obywateli udzielających poparcia dla zgłoszenia kandydata

Wskazanie na wykazie obywateli popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formule „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .............. [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ......... (dzień, miesiąc, rok).” jednego imienia kandydata w przypadku, gdy z właściwego aktu stanu cywilnego wynika, że kandydat używa więcej niż jednego imienia, nie stanowi podstawy do kwestionowania wykazu.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl