Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Tabele

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
10 MAJA 2015 R.

DANE STATYSTYCZNE wg stanu na dzień 8 maja 2015 r. godz. 10.00

Liczba wyborców 30 768 394
w tym: liczba wyborców za granicą 192 573
Liczba obwodów głosowania ogółem 27 817
w tym:  
liczba obwodów za granicą 229 (87 krajów)
liczba obwodów na polskich statkach morskich 2
Liczba obwodów powszechnych 25 957
Liczba obwodów odrębnych 1 629
w tym:  
domy pomocy społecznej 603
szpitale 820
areszty śledcze, zakłady karne 193
domy studenckie 13
Liczba obwodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 510
Liczba obwodów do głosowania korespondencyjnego w kraju 10 510
Liczba obwodów do głosowania korespondencyjnego za granicą 130
Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa 5 756
Liczba wyborców, którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania 115 769
Liczba wysłanych pakietów wyborczych ogółem: 42 274
Liczba wysłanych pakietów wyborczych w kraju 8 189
Liczba wysłanych pakietów wyborczych za granicą 34 085
Liczba osób skreślonych ze spisu wyborców 290 477
Liczba osób dopisanych do spisu wyborców 118 419
Komitety wyborczego kandydatów na Prezydenta RPLiczba członków obwodowych komisji wyborczych
Grzegorz Michał Braun 10695
Andrzej Sebastian Duda 26301
Adam Sebastian Jarubas 25443
Bronisław Maria Komorowski 25787
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 17047
Paweł Piotr Kukiz 15307
Marian Janusz Kowalski 12177
Magdalena Agnieszka Ogórek 25152
Janusz Marian Palikot 10665
Paweł Jan Tanajno 6375
Jacek Wilk 12909
OGÓŁEM 187858

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl