Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ważności głosu na karcie do głosowania

ZPOW-603-353/15

 Warszawa, dnia 6 maja 2015 r.

        SEKRETARZ

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZPOW-603-353/15

 

Z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, przypominam, że obwodowa komisja wyborcza ustalając, czy głos na karcie jest ważny czy nieważny, stosuje m. in. regułę, że wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „x” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w tym w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powodują nieważność głosu.

Za nieważny uznaje się także głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania:

1)  postawił znak „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata;

2)  nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata.

Uznania głosu za nieważny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania.

W przypadkach wątpliwych należy przyjmować, że znakiem „x” postawionym w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Ustalenie, czy znak „x” postawiony jest w kratce, czy poza nią, należy każdorazowo do obwodowej komisji wyborczej.

Należy podkreślić, że powyższe zasady stosowane były również w dotychczasowych wyborach.

Jednocześnie raz jeszcze informuję, że obwodowe komisje wyborcze zobowiązane są do wykonywania swoich zadań wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także na podstawie wiążących wytycznych wydanych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Beata Tokaj


Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl