Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2015 r. dotyczące emisji utworów muzycznych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz filmów z udziałem kandydata lub kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie tzw. ciszy wyborczej

ZPOW-654-15/15

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-654-15/15

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące emisji utworów muzycznych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz filmów z udziałem kandydata lub kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie tzw. ciszy wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi m. in. możliwości emisji, w okresie tzw. ciszy wyborczej, utworów muzycznych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz filmów z udziałem kandydata lub kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również w Internecie i na portalach społecznościowych, wyjaśnia, co następuje.

Jak wynika z treści art. 107 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych, a także w inny sposób prowadzenie działalności agitacyjnej.

Jednakże Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że jak wielokrotnie wyjaśniała, naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w trakcie tzw. ciszy wyborczej jest zgodnie z art. 498 w związku z art. 516 Kodeksu wyborczego wykroczeniem.

Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wyrażania opinii ani zajmowania stanowiska w tych sprawach jednostkowych, których ocena wiąże się z ewentualnym takim naruszeniem prawa, do którego stwierdzenia upoważnione są inne organy państwa, w tym Policja i sądy.

Ze względu na treść art. 498 Kodeksu wyborczego reguła ta dotyczy m.in. kwestii ewentualnego naruszenia tzw. ciszy wyborczej.

Oznacza to zatem, że wiążąca ocena, czy w konkretnym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl