Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat w sprawie II testu systemu informatycznego

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r.

KRAJOWE 
BIURO WYBORCZE

 

Komunikat w sprawie II testu systemu informatycznego

 

W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbył się II test Systemu Wsparcia Organów Wyborczych (WOW). Uczestniczyły w nim wszystkie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz istotnie większa niż w I teście liczba gmin. Test przeprowadzono w godzinach 8.00-12.00.
W tym czasie na serwer Państwowej Komisji Wyborczej wysłano z poziomu gmin blisko 9.000 protokołów testowych oraz 14.500 testowych raportów o frekwencji. Następnie pełnomocnicy ds. informatyki okręgowych komisji wyborczych zatwierdzili przesłane protokoły, weryfikując jednocześnie ich zgodność.

Test wykazał poprawne funkcjonowanie użytych elementów aplikacji. System działał sprawnie, stabilnie, nie odnotowano przeciążeń ani spowolnionej reakcji. W trakcie symulacji błędów i ostrzeżeń system reagował prawidłowo. Nie natrafiono na żadne problemy związane z niepoprawnym zachowaniem kalkulatora wyborczego.

Nie stwierdzono błędów krytycznych uniemożliwiających pracę w programie oraz takich, które wskazywałyby na niewłaściwe założenia projektu w testowanym zakresie.

Test generalny z udziałem wszystkich gmin w kraju oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych zaplanowano na 28 kwietnia 2015 r. Będzie to jednocześnie główna próba wydajnościowa serwerów.

 

Szef Krajowego Biura Wyborczego: Beata Tokaj

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl