Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu dnia 20 kwietnia 2015 r. zapoznała się z wynikami ogólnopolskiego testu systemu informatycznego wspomagającego obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przedstawionego raportu stwierdzono, że test nie ujawnił żadnych nieprawidłowości funkcjonalnych. Komisja z zadowoleniem przyjęła postęp prac nad nowym oprogramowaniem WOW (Wsparcie Organów Wyborczych).

Przeprowadzony w dniu 14 kwietnia 2015 r. test sprawdzał poprawność funkcjonalną działania wszystkich elementów oprogramowania. Wzięły w nim udział wszystkie delegatury KBW oraz gminy, które zgłosiły chęć uczestnictwa w teście.

Państwowa Komisja Wyborcza dopuściła system informatyczny do dalszych testów obciążeniowych zaplanowanych na dni 21 i 28 kwietnia 2015 r. W przypadku pozytywnego zakończenie zaplanowanych testów system może zostać wykorzystany w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ograniczonym zakresie, a w szczególności do przekazania informacji o frekwencji w trakcie głosowania, do sprawdzenia poprawności arytmetycznej ustalenia wyników głosowania w obwodzie i wydruków protokołów głosowania w obwodach. W celu przeprowadzenia testów obciążeniowych systemu, rozpoczęły się już szkolenia informatyków pracujących w gminach.

Dopuszczony do wykorzystania system, zgodnie z przyjętymi założeniami, na żadnym z etapów działania nie będzie sumował ani ustalał wyników głosowania. Ustalenia wyników głosowania dokonywać będą okręgowe komisje wyborcze na podstawie protokołów obwodowych dostarczonych za pośrednictwem pełnomocników okręgowych komisji w gminach.

Państwowa Komisja Wyborcza raz jeszcze przypomina, że wykorzystanie techniki elektronicznej nie zastępuje tradycyjnego ręcznego liczenia głosów przez obwodowe komisje wyborcze oraz konieczności porównania danych zawartych w systemie z dostarczonym protokołem głosowania w obwodzie przez okręgowe komisje wyborcze.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl