Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 marca 2015 r.

ZPOW-603-147/15

KOMUNIKAT

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że nowy system informatyczny tworzony jest od połowy grudnia 2014 r. i rozpoczął się od szczegółowej analizy potrzeb jego przyszłych użytkowników. Główny nacisk położony został na obsługę obwodowych komisji wyborczych, szczególnie w zakresie weryfikacji i wydruku protokołów głosowania.

Aktualnie, w prace nad systemem zaangażowanych jest bezpośrednio 16 osób, w tym pracownicy delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz programiści i eksperci zewnętrzni zatrudnieni przez Biuro. 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa, KBW ściśle współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczęło testy funkcjonalne i wydajnościowe systemu. W połowie kwietnia br. odbędzie się ogólnopolski test z udziałem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w procesy wyborcze i delegatur Biura. 

Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z wynikami testów podejmie ostateczną decyzję o zakresie wykorzystania systemu w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Szef Krajowego Biura Wyborczego: Beata Tokaj

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl