Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Aktualności

Wyszukaj

Możliwe ustawowe terminy zarządzenia wyborów

Możliwe ustawowe terminy zarządzenia wyborów

Stosownie do art. 289 § 1 Kodeksu wyborczego Marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

Artykuł 128 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu, natomiast zgodnie z art. 291 § 1 i 4 Kodeksu wyborczego obejmuje on urząd po złożeniu przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego, którą składa w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta.

W związku z tym, że rozpoczęcie kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2010 r., to koniec tej kadencji nastąpi w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Oznacza to, że Marszałek Sejmu powinien zarządzić wybory w okresie od 6 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r., wyznaczając ich datę na niedzielę: 3 maja 2015 r., 10 maja 2015 r. lub 17 maja 2015 r.

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl