Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 229, Abu Dhabi, P.O. Box 2334
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
229
Adres
Abu Zabi, Ambasada RP
Abu Dhabi, P.O. Box 2334
corner of 13 Delma Street and 24 Karama Street
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
494
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
600
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
328
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
272
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
12
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
83
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
53
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
1
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
52
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
324
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
52
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
324
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
6
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
318

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 230
72.33%
1 Duda Andrzej Sebastian 88
27.67%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl