Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, Yarralumla, ACT 2600
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
8
Adres
Canberra, Ambasada RP
Yarralumla, ACT 2600
7 Turrana Street
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
202
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
60
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
13
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
47
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
148
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
108
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
3
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
2
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
103
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
150
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
103
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
150
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
1
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
149

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 63
42.28%
1 Duda Andrzej Sebastian 86
57.72%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl