Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Kęty
Kod terytorialny
121304
Numer obwodu
3
Adres
Dom Kultury w Kętach
Kęty
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty
Gmina
gm. Kęty
Powiat
oświęcimski
Województwo
małopolskie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1132
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
1000
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
457
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
543
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
1
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
8
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
8
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
8
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
551
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
8
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
551
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
8
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
543

Wyniki wyborów w Komisji

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl