Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28, INOWROCŁAW
Kod terytorialny
040701
Numer obwodu
28
Adres
FILIA NR 1 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. JANA KASPROWICZA
INOWROCŁAW
UL. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 32
88-100 INOWROCŁAW
Gmina
m. Inowrocław
Powiat
inowrocławski
Województwo
kujawsko-pomorskie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1196
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
999
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
232
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
767
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
1
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
75
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
2
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
2
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
2
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
769
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
2
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
769
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
16
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
753

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 475
63.08%
1 Duda Andrzej Sebastian 278
36.92%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl