Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 81, Ottawa, ON, K1N 6H3
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
81
Adres
Ottawa, Ambasada RP
Ottawa, ON, K1N 6H3
443 Daly Avenue
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
379
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
400
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
124
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
276
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
8
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
25
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
20
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
2
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
1
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
20
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
296
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
20
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
296
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
6
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
290

Wyniki wyborów w Komisji

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 98
33.79%
1 Duda Andrzej Sebastian 192
66.21%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl