Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031940
Liczba kart ważnych
539211
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
168
Liczba głosów ważnych
531578
Liczba głosów nieważnych
7633

Wynik kandydata w regionie

61.74 %
49.68 %
51.83 %
53.99 %
56.14 %
58.29 %
60.45 %
62.60 %
64.75 %
66.90 %
69.06 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 62764 30597 19132
62.53 %
2602 jędrzejowski 71268 36029 24571
68.20 %
2603 kazimierski 28989 12163 7840
64.46 %
2604 kielecki 166023 89621 63388
70.73 %
2613 włoszczowski 38072 19773 13789
69.74 %
2661 Kielce 159105 94151 46775
49.68 %
2611 starachowicki 75723 38607 23208
60.11 %
2612 staszowski 59990 29792 21216
71.21 %
2605 konecki 68656 35498 23338
65.74 %
2606 opatowski 44777 21489 14094
65.59 %
2607 ostrowiecki 92271 43321 23417
54.05 %
2610 skarżyski 64105 32783 18239
55.64 %
2608 pińczowski 34344 15885 9767
61.49 %
2609 sandomierski 65853 31869 19428
60.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl