Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14819
Liczba kart ważnych
6414
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
6302
Liczba głosów nieważnych
112

Frekwencja w regionie

43.28 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
2 Komorowski Bronisław Maria 4024
63.85%
1 Duda Andrzej Sebastian 2278
36.15%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Publiczne Gimnazjum Nr 1
Olesno ul. Pieloka 12
46-300 Olesno
819 286 34.92%
65.08
533 65.08% 34.92% 65.08%
2 Szkoła Podstawowa Nr 3
Olesno ul. Krasickiego 25
46-300 Olesno
654 211 32.26%
67.74
443 67.74% 32.26% 67.74%
3 Szkoła Podstawowa Nr 3
Olesno ul. Krasickiego 25
46-300 Olesno
905 267 29.50%
70.50
638 70.50% 29.50% 70.50%
4 Miejski Dom Kultury - Mała Sala
Olesno ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno
563 189 33.57%
66.43
374 66.43% 33.57% 66.43%
5 Miejski Dom Kultury - Sala Kominkowa
Olesno ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno
776 245 31.57%
68.43
531 68.43% 31.57% 68.43%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa
Bodzanowice ul. Szkolna 1
46-312 Bodzanowice
330 190 57.58%
42.42
140 42.42% 57.58% 42.42%
7 Szkoła Podstawowa
Borki Wielkie ul. Młyńska 8
46-300 Olesno
336 158 47.02%
52.98
178 52.98% 47.02% 52.98%
8 Publiczne Przedszkole
Borki Małe ul. Szkolna 1
46-300 Olesno
159 88 55.35%
44.65
71 44.65% 55.35% 44.65%
9 DFK
Świercze ul. Zapłocie 1
46-300 Olesno
286 131 45.80%
54.20
155 54.20% 45.80% 54.20%
10 Remiza OSP
Łomnica ul. Strażacka 3
46-300 Olesno
173 61 35.26%
64.74
112 64.74% 35.26% 64.74%
11 Szkoła Podstawowa
Sowczyce ul. Długa 8
46-300 Olesno
202 54 26.73%
73.27
148 73.27% 26.73% 73.27%
12 Szkoła Podstawowa
Wachów ul. Polna 17
46-300 Olesno
242 80 33.06%
66.94
162 66.94% 33.06% 66.94%
13 Remiza OSP
Wysoka 39 a
46-300 Olesno
107 42 39.25%
60.75
65 60.75% 39.25% 60.75%
14 Szkoła Podstawowa
Wojciechów ul. Kluczborska 37
46-300 Olesno
291 99 34.02%
65.98
192 65.98% 34.02% 65.98%
15 Publiczne Przedszkole
Łowoszów ul. Opolska 64
46-300 Olesno
165 70 42.42%
57.58
95 57.58% 42.42% 57.58%
16 Wiejskie Centrum Kultury
Stare Olesno ul. Kluczborska 3
46-300 Olesno
147 42 28.57%
71.43
105 71.43% 28.57% 71.43%
17 Remiza OSP
Boroszów 44
46-300 Olesno
119 49 41.18%
58.82
70 58.82% 41.18% 58.82%
18 Szpital Powiatowy w Oleśnie
Olesno ul. Klonowa 1
46-300 Olesno
28 16 57.14%
42.86
12 42.86% 57.14% 42.86%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl