Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53583
Liczba kart ważnych
23998
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
23557
Liczba głosów nieważnych
441

Wynik kandydata w regionie

56.09 %
45.25 %
47.16 %
49.07 %
50.98 %
52.89 %
54.80 %
56.70 %
58.61 %
60.52 %
62.43 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160801 Dobrodzień 8124 3003 1932
64.34 %
160803 Olesno 14819 6302 4024
63.85 %
160804 Praszka 11244 6101 2980
48.84 %
160805 Radłów 3542 1247 798
63.99 %
160807 Zębowice 3045 1105 596
53.94 %
160802 Gorzów Śląski 5994 2376 1333
56.10 %
160806 Rudniki 6815 3423 1549
45.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl