Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
810312
Liczba kart ważnych
383019
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
216
Liczba głosów ważnych
376915
Liczba głosów nieważnych
6104

Wynik kandydata w regionie

42.33 %
33.44 %
35.70 %
37.96 %
40.21 %
42.47 %
44.73 %
46.99 %
49.25 %
51.50 %
53.76 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
1601 brzeski 72529 35356 18316
51.80 %
1607 nyski 115233 54010 27328
50.60 %
1608 oleski 53583 23557 10345
43.91 %
1611 strzelecki 63046 26027 9895
38.02 %
1661 Opole 95232 54191 18124
33.44 %
1602 głubczycki 38546 18344 10277
56.02 %
1605 krapkowicki 52425 21151 7115
33.64 %
1606 namysłowski 34522 17443 8244
47.26 %
1609 opolski 108394 45787 15700
34.29 %
1610 prudnicki 45682 20938 10056
48.03 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76641 35108 12971
36.95 %
1604 kluczborski 54479 25003 11174
44.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl