Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1729147
Liczba kart ważnych
938893
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
478
Liczba głosów ważnych
925889
Liczba głosów nieważnych
13004

Wynik kandydata w regionie

66.37 %
53.59 %
56.69 %
59.79 %
62.89 %
65.99 %
69.09 %
72.19 %
75.29 %
78.39 %
81.49 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl