Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2544
Liczba kart ważnych
1111
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
1103
Liczba głosów nieważnych
8

Wynik kandydata w regionie

52.04 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
041702 Zespół Szkół im. gen. J. Bema
Dębowa Łąka
87-207 Dębowa Łąka
1 915 399 205
51.38%
041702 Szkoła Podstawowa
Łobdowo
87-207 Dębowa Łąka
2 732 309 146
47.25%
041702 Szkoła Podstawowa
Wielkie Radowiska
87-207 Dębowa Łąka
3 897 395 223
56.46%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl