Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1638988
Liczba kart ważnych
853752
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
521
Liczba głosów ważnych
841230
Liczba głosów nieważnych
12522

Wynik kandydata w regionie

43.51 %
38.38 %
40.22 %
42.06 %
43.89 %
45.73 %
47.57 %
49.41 %
51.25 %
53.08 %
54.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl