Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1548
Liczba kart ważnych
708
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
700
Liczba głosów nieważnych
8

Frekwencja w regionie

45.74 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 513
73.29%
2 Komorowski Bronisław Maria 187
26.71%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Urząd Gminy
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska
700 513 73.29%
26.71
187 26.71% 73.29% 26.71%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl