Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76933
Liczba kart ważnych
38889
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
38416
Liczba głosów nieważnych
473

Wynik kandydata w regionie

63.57 %
43.19 %
46.57 %
49.94 %
53.32 %
56.69 %
60.07 %
63.45 %
66.82 %
70.20 %
73.57 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
181702 Besko 3446 1644 1213
73.78 %
181704 Komańcza 4602 1769 764
43.19 %
181708 Zarszyn 7470 3650 2313
63.37 %
181701 Sanok 31264 16044 8918
55.58 %
181703 Bukowsko 4274 2216 1573
70.98 %
181707 Zagórz 10444 5191 3585
69.06 %
181705 Sanok 13885 7202 5542
76.95 %
181706 Tyrawa Wołoska 1548 700 513
73.29 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl