Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
11244
Liczba kart ważnych
6221
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
6101
Liczba głosów nieważnych
120

Frekwencja w regionie

55.33 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 3121
51.16%
2 Komorowski Bronisław Maria 2980
48.84%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Klub Abstynenta
Praszka Plac Grunwaldzki 9
46-320 Praszka
676 353 52.22%
47.78
323 47.78% 52.22% 47.78%
2 Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Praszka ul. Listopadowa 18
46-320 Praszka
1165 556 47.73%
52.27
609 52.27% 47.73% 52.27%
3 Publiczne Przedszkole Nr 1
Praszka ul. Mickiewicza 28
46-320 Praszka
837 429 51.25%
48.75
408 48.75% 51.25% 48.75%
4 I Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Śląskich
Praszka ul. Kaliska 38
46-320 Praszka
465 222 47.74%
52.26
243 52.26% 47.74% 52.26%
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Wygiełdów 22
46-320 Praszka
401 174 43.39%
56.61
227 56.61% 43.39% 56.61%
6 Środowiskowy Dom Samopomocy
Gana 28
46-320 Praszka
525 321 61.14%
38.86
204 38.86% 61.14% 38.86%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Strojec ul. Szkolna 8
46-320 Praszka
432 177 40.97%
59.03
255 59.03% 40.97% 59.03%
8 Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedmość ul. Główna 22
46-320 Praszka
358 186 51.96%
48.04
172 48.04% 51.96% 48.04%
9 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Kowale ul. Szkolna 1
46-320 Praszka
435 205 47.13%
52.87
230 52.87% 47.13% 52.87%
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Wierzbie 44
46-320 Praszka
299 224 74.92%
25.08
75 25.08% 74.92% 25.08%
11 Publiczne Przedszkole Nr 1
Praszka ul. Mickiewicza 28
46-320 Praszka
508 274 53.94%
46.06
234 46.06% 53.94% 46.06%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl