Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3491
Liczba kart ważnych
2135
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0
Liczba głosów ważnych
2103
Liczba głosów nieważnych
32

Frekwencja w regionie

61.16 %

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 1266
60.20%
2 Komorowski Bronisław Maria 837
39.80%
Nr Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
1 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
Kampinos Szkolna 5
05-085 Kampinos
1265 689 54.47%
45.53
576 45.53% 54.47% 45.53%
2 Remiza OSP
Zawady 22
05-085 Kampinos
838 577 68.85%
31.15
261 31.15% 68.85% 31.15%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl