Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
91528
Liczba kart ważnych
51371
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
64
Liczba głosów ważnych
50470
Liczba głosów nieważnych
901

Frekwencja w regionie

56.13 %
50.55 %
51.11 %
51.66 %
52.21 %
52.77 %
53.32 %
53.87 %
54.42 %
54.98 %
55.53 %
Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław Maria

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 28025
55.53%
2 Komorowski Bronisław Maria 22445
44.47%
Kod Nazwa jednostki Głosy ważne Duda
Andrzej Sebastian
Proporcja (%) Komorowski
Bronisław Maria
Duda
Andrzej Sebastian
Komorowski
Bronisław Maria
Głosy % Głosy % % %
126301 Tarnów 50470 28025 55.53%
44.47
22445 44.47% 55.53% 44.47%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl