Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
210108
Liczba kart ważnych
125738
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
69
Liczba głosów ważnych
123967
Liczba głosów nieważnych
1771

Wynik kandydata w regionie

61.34 %
50.02 %
52.70 %
55.39 %
58.07 %
60.75 %
63.44 %
66.12 %
68.80 %
71.48 %
74.17 %

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120601 Czernichów 11099 6332 4188
66.14 %
120602 Igołomia-Wawrzeńczyce 6135 2831 1915
67.64 %
120603 Iwanowice 7057 3970 2802
70.58 %
120604 Jerzmanowice-Przeginia 8671 5177 3652
70.54 %
120605 Kocmyrzów-Luborzyca 11286 6349 4152
65.40 %
120616 Zabierzów 20092 12966 6952
53.62 %
120617 Zielonki 15309 9819 4911
50.02 %
120606 Krzeszowice 26198 14929 8434
56.49 %
120607 Liszki 13019 7838 5369
68.50 %
120608 Michałowice 7420 4546 2630
57.85 %
120609 Mogilany 10153 6417 3765
58.67 %
120610 Skała 8242 4697 3047
64.87 %
120611 Skawina 33615 19396 11755
60.61 %
120612 Słomniki 10920 5943 4208
70.81 %
120613 Sułoszowa 4638 2873 2208
76.85 %
120614 Świątniki Górne 7641 4460 2917
65.40 %
120615 Wielka Wieś 8613 5424 3136
57.82 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl