Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
23449
Liczba kart ważnych
14069
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
13
Liczba głosów ważnych
13870
Liczba głosów nieważnych
199

Wynik kandydata w regionie

40.19 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
120101 Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
Bochnia ul. Proszowska 54
32-700 Bochnia
1 773 414 153
36.96%
120101 Świetlica Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni
Bochnia ul. 20 Stycznia 15
32-700 Bochnia
2 2080 1232 505
40.99%
120101 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni sala JUDO
Bochnia ul. Wojska Polskiego 1
32-700 Bochnia
3 1083 653 286
43.80%
120101 Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni
Bochnia ul. Kolejowa 14
32-700 Bochnia
4 1098 595 250
42.02%
120101 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Rejon Dystrybucji Bochnia - ŚWIETLICA
Bochnia ul. Karosek 31
32-700 Bochnia
5 1075 642 259
40.34%
120101 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Bochni
Bochnia ul. Trudna 1
32-700 Bochnia
6 2152 1235 486
39.35%
120101 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary w Bochni
Bochnia ul. Konfederatów Barskich 27
32-700 Bochnia
7 1308 788 290
36.80%
120101 Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni
Bochnia ul. Murowianka 28
32-700 Bochnia
8 1092 653 198
30.32%
120101 Urząd Miasta Bochnia
Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
9 1567 942 447
47.45%
120101 Publicza Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni
Bochnia ul. Oracka 6
32-700 Bochnia
10 2095 1248 586
46.96%
120101 Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni
Bochnia ul. Kącik 7
32-700 Bochnia
11 1340 846 359
42.43%
120101 Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 67
32-700 Bochnia
12 1285 778 279
35.86%
120101 Publicza Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni
Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 71
32-700 Bochnia
13 2160 1362 490
35.98%
120101 Zespół Szkół nr 1 w Bochni
Bochnia ul. Windakiewicza 23
32-700 Bochnia
14 1247 729 307
42.11%
120101 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Bochni
Bochnia ul. Legionów Polskich 8
32-700
15 1522 880 334
37.95%
120101 Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni
Bochnia ul. Jakubowskiego 12
32-700 Bochnia
16 1306 806 324
40.20%
120101 Szpital Powiatowy w Bochni
Bochnia ul. Krakowska 31
32-700 Bochnia
17 159 29 12
41.38%
120101 Dom Pomocy Społecznej w Bochni
Bochnia ul. Karolina 14 f
32-700 Bochnia
18 107 38 10
26.32%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl