Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Andrzej Sebastian Duda

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2648447
Liczba kart ważnych
1559331
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1193
Liczba głosów ważnych
1538284
Liczba głosów nieważnych
21047

Wynik kandydata w regionie

62.09 %
47.42 %
50.70 %
53.97 %
57.25 %
60.53 %
63.81 %
67.08 %
70.36 %
73.64 %
76.91 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl