Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
59522
Liczba wydanych kart
9037

Frekwencja w regionie

15.18 %
12.86 %
13.29 %
13.72 %
14.16 %
14.59 %
15.02 %
15.45 %
15.88 %
16.32 %
16.75 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261202 Łubnice 3501 482
13.77 %
261201 Bogoria 6369 819
12.86 %
261207 Staszów 21328 3202
15.01 %
261203 Oleśnica 3240 500
15.43 %
261204 Osiek 6334 1088
17.18 %
261205 Połaniec 9637 1600
16.60 %
261208 Szydłów 3936 594
15.09 %
261206 Rytwiany 5177 752
14.53 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl