Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
59990
Liczba wydanych kart
30165

Frekwencja w regionie

50.28 %
47.21 %
48.00 %
48.80 %
49.59 %
50.39 %
51.18 %
51.97 %
52.77 %
53.56 %
54.36 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261202 Łubnice 3514 1798
51.17 %
261201 Bogoria 6397 3020
47.21 %
261207 Staszów 21642 10550
48.75 %
261203 Oleśnica 3251 1581
48.63 %
261204 Osiek 6352 3385
53.29 %
261205 Połaniec 9679 5338
55.15 %
261208 Szydłów 3966 1964
49.52 %
261206 Rytwiany 5189 2529
48.74 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl