Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
75723
Liczba wydanych kart
39179

Frekwencja w regionie

51.74 %
49.30 %
49.92 %
50.54 %
51.16 %
51.78 %
52.40 %
53.01 %
53.63 %
54.25 %
54.87 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261103 Mirzec 6810 3779
55.49 %
261104 Pawłów 12149 6014
49.50 %
261105 Wąchock 5826 3111
53.40 %
261101 Starachowice 42020 21878
52.07 %
261102 Brody 8918 4397
49.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl