Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
63537
Liczba wydanych kart
9769

Frekwencja w regionie

15.38 %
14.01 %
14.66 %
15.31 %
15.96 %
16.61 %
17.26 %
17.90 %
18.55 %
19.20 %
19.85 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261001 Skarżysko-Kamienna 38623 5411
14.01 %
261002 Bliżyn 6911 1229
17.78 %
261003 Łączna 4212 639
15.17 %
261004 Skarżysko Kościelne 5113 1048
20.50 %
261005 Suchedniów 8678 1442
16.62 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl