Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64105
Liczba wydanych kart
33309

Frekwencja w regionie

51.96 %
48.98 %
49.50 %
50.02 %
50.54 %
51.06 %
51.58 %
52.09 %
52.61 %
53.13 %
53.65 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261001 Skarżysko-Kamienna 39099 20313
51.95 %
261002 Bliżyn 6937 3398
48.98 %
261003 Łączna 4217 2195
52.05 %
261004 Skarżysko Kościelne 5139 2784
54.17 %
261005 Suchedniów 8713 4619
53.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl