Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
65853
Liczba wydanych kart
32357

Frekwencja w regionie

49.14 %
42.51 %
43.69 %
44.87 %
46.05 %
47.23 %
48.41 %
49.58 %
50.76 %
51.94 %
53.12 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260906 Obrazów 5449 2535
46.52 %
260907 Samborzec 7136 3530
49.47 %
260904 Koprzywnica 5641 3063
54.30 %
260908 Wilczyce 3192 1410
44.17 %
260901 Sandomierz 20431 10761
52.67 %
260905 Łoniów 6106 3147
51.54 %
260902 Dwikozy 7367 3132
42.51 %
260909 Zawichost 3734 1702
45.58 %
260903 Klimontów 6797 3077
45.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl